Ga naar de inhoud

VERZEKERINGEN

Algemeen:
De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden V.V.H.V. vzw verschaft aangesloten leden, clubs en federaties een allesomvattende hengelsportverzekering voor tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen. Een overzicht:

* Alle persoonlijke ongevallen waarbij u zich kwetst tijdens het hengelen in België en Nederland.
 Bij dergelijk persoonlijk ongeval waarborgt de verzekering:

- Binnen het R.I.Z.I.V.-tarief, de medische kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald;
- Dagvergoeding van € 25 bij volledig inkomstenverlies en een dagelijkse loondervingsvergoeding van € 5,60 bij inkomstenverlies vanaf de 31ste dag;
- Bij bestendige invaliditeit een vergoeding in functie van de eventuele graad en dit tot een maximum van € 45.000 voor 100% invaliditeit
- Bij een dodelijk ongeval betaalt de verzekering aan de erfgenamen een bedrag uit van € 15.000.

* De verzekering geldt ook op de weg naar en van de hengel- of vergaderplaats, mits getuigen en in België.
* De bedragen die door de verzekering in desbetreffend geval uitbetaald worden, zijn:

- Voor medische kosten dezelfde regeling als hierboven vermeld. De dagvergoeding is echter in dit geval niet voorzien;
- Max. € 30.000 bij 100% bestendige invaliditeit
- € 7.500 bij overlijden.

* Schade die tijdens en als gevolg van het hengelen toegebracht wordt aan derden  (Burgerlijke aansprakelijkheid)

* Indien u of uw club/federatie bij het toebrengen van schade aan derden tijdens of als gevolg van   het hengelen burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt
 de verzekering:

- Bij lichamelijke schade of letsels tot maximum van € 5.000.000 per ongeval met een maximum van € 2.500.000 per slachtoffer. Deze schade moet toegebracht zijn
 tijdens en door de hengelactie.
- Bij materiële schade aan derden betaalt de verzekering tot max. € 620.000 per schadegeval. Deze schade moet toegebracht zijn tijdens en door de hengelactie.

Terug naar de inhoud